Stod » Lag og foreninger » Stod IL Fotballgruppa

Kontaktpunkter i Stod Fotball – sesongen 2014

Navn

Rolle

Telefonnummer

Asbjørn Tanem

Bane & anlegg

992 42 039

Kåre Skjei

Bane & anlegg

970 92 485

Tore Verstad

Lagleder/trener 7 og 8 år

916 05 906

Ole Christian Skjeflo

Lagleder/trener 7 og 8 år

952 32 996

Marte Nessan

Lagleder 9 og 10 år

476 16 045

Ingvild Stornes

Trener 9 og 10 år

917 49 373

Tore Suul

Trener 9 og 10 år/styret

909 78 109

Wenke Aasenhus

Lagleder 11 og 12 år

905 35 544

Morten Finstad

Trener 11 og 12 år

482 73 935

Torstein Haugbotn

Styret

936 50 227

Even Ystgård

Styreleder

906 42 814

 

Nyheter