Stod » Lag og foreninger » Stod Idrettslag » Trivsel på ski i Stod

Skiskole vinter 2013
Danske Engasjement 2013
Kurs i skismøring
Befaring ny Selifjell-trase
Taugtrekking under Vinter-OL
Skihelter trenger mat og trivsel

Trivsel på ski i Stod

Mye aktivitet sommer som vinter gjør godt for kroppen! Gjennom prosjektet Trivsel på ski i Stod vil vi forsøke å tilrettelegge enda bedre for mye leik og moro på ski i bygda vår.

Økt aktivitetstilbud
Skigruppa planlegger økt aktivitet sammenlignet med foregående år, og har også fått økonomisk støtte til aktivitetsutvikling.

Løypemaskin
Det er svært arbeidskrevende å holde lysløypa klar både for skøyting og klassisk med det utstyret idrettslaget rår over i dag. Investering i ei brukt løypemaskin planlegges.

 Løypetraseer
Ungdom i bygda har lagt planer for utbedring av lysløypa. Ønsket er å gjøre den bredere enkelte steder og samtidig anlegge en ekstratrase for å gjøre løypa lengre og mer spennende. Sellifjelltraseen  må også utbedres noe for å gjøre løypa bedre og sikre god framkommelighet med løypemaskin.

Nytt klubbhus
Arbeidet med planene om ei løypemaskin førte også til diskusjoner om en høyst etterlengtet ombygging/nybygging av klubbhus. Ønsket om dette er først og fremst holdt høyt av ungdom i bygda som både ønsker å planlegge, bygge og bruke klubbhuset.

 

Hovedmålet for prosjektet er Trivsel på ski og dermed flere aktive skigåere. Det er også et mål at ungdom får utvikle sitt eget nærmiljø.

Anleggsutvalg Ski leder prosjektet i nært samarbeid med Skigruppa. I Anleggsutvalget utvalget sitter Snorre Jystad , Trond Blomli, Ole Christian Skjeflo, , Petter Ystgård, Roar Hatling Jystad, Gunnar Røli og Tove Hatling Jystad (leder). I tillegg sitter Leder i skigruppa i utvalget.

Kontakt oss gjerne: Tove Hatling Jystad, tlf 41 41 34 41 eller e-post stjystad@online.no

Nyheter