Stod » Lag og foreninger » Stod Idrettslag » Stod IL og sunn idrett

I Stod il skal barneidrettstilbudet blant annet kjennetegnes ved

  • at barna trives
  • at flest mulig ønsker å delta
  • at barna opplever mestring og framgang gjennom veliedning og oppmuntring
  • at treningen er lekbetont
  • at barna lærer seg regler for samspill

I Stod il skal ungdomsidrettsmiljøet kjennetegnes av

  • trivsel
  • å være en møteplass for alle, bygd på sunne verdier

Det skal være tilbud til ungdom som ønsker å drive med idrett for mosjonens skyld og for dem som ønsker å drive mer konkurransepreget idrett.

 

Stod il arbeider for et mobbefritt idrettsmiljø.

Nyheter