Stod » Lag og foreninger » Stod Idrettslag » Medlemsregister

Alle idrettslag har fått krav om ha digitalt medlemsregister. Vi bruker medlemsregisteret som vi har tilgang på gjennom Norges idrettsforfund.

Vi anbefaler at de fleste benytter Min idrett for å melde seg inn i Stod il  

Dersom du ikke ønsker å bruke Min idrett eller vil sjekke om alt er registrert riktig i Min idrett, bruker du skjemaet under for å sende melding direkte til idrettslaget.

Med andre ord, bruk skjemaet under om du:

  • Ikke vil bruke Min idrett
  • Er usikker på om du har gjort det riktig i Min idrett
  • Er usikker på om du har funnet og lagt til Stod Idrettslag på min idrett
  • Lurer på om familiemedlemmer er registrert korrekt
  • Vil melde deg ut av idrettslaget.

Benytt kommentarfeltet, vi behandler disse opplysningen manuelt så fort vi rekker.

Medlemsregister Stod Idrettslag

Skjema for innlegging av medlemmer til Stod Idrettslag.
    Det er viktig at man benytter kommentarfeltet nedenfor. Hvem er i familie med hvem og lignende?
  • Her er det vikitg at man varsler om familiemedlemsskap og hvem som er foresatte for barn. Vi må ha minimum navn og fødselsdato på alle medlemmene i familien. Husk alle skal med. Ved utmelding skriv "utmelding".
    Medlemsregisteret til Norges idrettsforbund følger reglene for oppbevaring av personopplysninger. For mer info se her.