Stod » Lag og foreninger » Stod Idrettslag » Medlem i Stod IL

 

Vi jobber for at flest mulig små og store i Stod skal ha en mest mulig aktiv hverdag.

 

Gjennom medlemskapet kan du påvirke hvilke tilbud som skal finnes i bygda, du får rimeligere tilgang på en del tilbud og du er med i et viktig fellesskap i Stod-bygda. Idrettslaget sørger også for at Binde skole har et topp uteanlegg både sommer og vinter.

For å være medlem må du betale kontingent. Kontingenten er en av inntektskildene i laget sammen med treningsavgifter, sponsorinntekter, tilskudd, loddsalg, grasrotandel og ulike dugnadsoppdrag. Vi oppfordrer ALLE som har glede av tilbudet Stod il tilbyr, om å bli medlem.

Kontingent for 2018 innkreves ca 1. november 2018.

Kontingentsatser:

  • Familiemedlemskap kr 600
  • Enkeltmedlem kr 200
  • Støttemedlem kr 100

Familiemedlemskap defineres som foresatt(e) med barn som bor i samme hus. Når et barn fyller 18 år skal det betales enkeltmedlemskap.

Vi ønsker at flest mulig betaler kontingent ved innmelding, slik at vi unngår kostnader med å sende ut faktura. Kontingenten kan betales til kontonummer 4202 23 84710 eller direkte på VIPPS 127213. Velg meny for kontigentsatser, husk å merke med navn!

Hvordan bli medlem i Stod il?

Stod idrettslag har et digitalt medlemsregister gjennom Idrettsforbundet. Du registrerer deg som medlem i Stod il ved å gå inn på www.minidrett.no og registrere deg som bruker. Når du har logget inn, klikker du på Medlemskap øverst i bildet. Da får du opp Finn klubb. Søk opp Stod idrettslag og be om medlemskap.

Vi anbefaler alle å bruke min idrett. Her har man oversikt over alle medlemsskap og kan kjøpe lisens direkte fra Idrettsforbundet. Det er viktig at vi får med alle familiemedlemmer på familiemedlemskap. Idrettslaget får støtte pr. medlem. I minidrett kan foreldre/foresatte legge inn sine barn.

Min idrett finnes også som app.

Hvis det ikke er aktuelt å registere seg på Min idrett (f. eks ved Støttemedlemsskap) kan man benytte dette skjemaet. Opplysningene du legger inn her gir oss mulighet til å legge deg til direkte i klubbregisteret. Skulle det bli aktuelt å ta i bruk Min idrett ved et senere tidspunkt, vil opplysningene automatisk kobles sammen.

Er du tvil om du har fått registrert deg rett? Har du funnet og lagt til Stod idrettslag? Er familiemedlemsskapet registrert rett? Legg deg og familien inn i skjemaet det er linket til ovenfor, så tar vi en manuell sjekk.