Strikkekaffe

Vi fortsetter med strikkekaffe en onsdag i hver mnd. Da det ble meget vellykket med strikkekaffe på sykeheimen, vil vi i fortsettelsen ha strikkekaffen annenhver gang på Frivilligsentralen og på sykeheimen. Håper på like bra oppmøtet som det var i januar.

Plan for vinter/vår 2019:

20. februar: På Frivilligsentralen kl. 11.00

20. mars: På sykeheimen kl. 11.00

24. april: På Frivilligsentralen kl. 11.00

22. mai: På Sykeheimen kl. 11.00