Stod Pensjonistlag

Pensjonistlaget har møte i Kjellerstua
25. september kl. 14.00 (Merk tia!)
 Kaffe med servering
 Åresalg
 Konkurranse
 Lars Hatling underheld

Alle er velkommen!!