Seniorfotball

Stod idrettslag har et fotballag for mer «rutinerte» (i alle fall i form av alder) folk. Alle er velkommen innom for å sjekke ut.
De trener innendørs i Stodhallen på vinterhalvåret.
Tirsdager 19.30-20.30, torsdager 19.30-20.30 og søndager 18.00-20.30
Ta kontakt med Tore Suul, tlf. 90978109, ved spørsmål.