Pensjonisttreff på Solnes

Ogndal og Stod Pensjonistlag møtes onsdag 7. august kl. 16.00

til grilling ved Snåsavatnet og kaffe mm. på læmmen på Solnes.

Innslag ved Karin Kristiansen.

Loddsalg!

Alle hjertelig velkommen!

Arr. Stod Pensjonistlag.