Kick-off for nytt idrettshus i Stod

STOD IL trenger sårt et idrettshus. Prosjekt «Nytt idrettshus» har startet.

 Det er nedsatt en prosjektgruppe i Stod IL som har kartlagt behovene og mulighetene for et idrettshus på samme tomta som det noe «slitne» klubbhuset og fotball-boden står på ved idrettsanlegget på Binde i dag.

Det er behov for et hus som kan ta vare på utstyret som idrettslaget eier, scooter, tråkkemaskin, plenklipper, fotballer og annet uteutstyr. Samtidig er det behov for å ha et tilgjengelig WC som kan benyttes av alle som driver utendørs aktivitet, det være seg på fotballbanen, i skiløype eller i Lia.

Klubblokale med kjøkkenkrok og muligheter for kiosksalg ved arrangement er også lagt til idrettshuset, et lokale som fint også kan benyttes som «varmerom» for aktivitet i Lia, møterom, samlingsplass etter trening osv.

 «Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl», det er i alle fall sikkert, skal vi få til et slik hus må mange bidra. Greier vi et slikt løft i Stod?

 Status per i dag; Spillemiddelsøknad er godkjent av Fylkeskommunen. Budsjett er ca. 2,7 mill. kroner. I dette tallet ligger mange dugnadstimer og egenkapital. 1/3 av budsjettert sum kan finansieres med spillemidler.

 Onsdag 24.april kl. 19:00 inviterer vi til åpen Kick-off i Stod samfunnshus for å informere om planene, mulighetene og med håp om å få en respons fra Stod-byggene om at et slikt hus trengs og ønskes.

24.april håper vi å få kartlagt hva du og flere til kan og har mulighet til å bidra med. Greier vi å samle oss til et skikkelig dugnadsløft for bygda, legge til rette for aktivitet for barn og unge i bygda?

Vi tror Stod trenger et dugnadsprosjekt som kan bli et samlingsprosjekt hvis vi vil, i tillegg til å øke verdien av å bo på bygda; Bolyst!

Velkommen 24.april!

 

Mvh

 Prosjektgruppa

 Randi Torås,  95 93 69 92, randi.toras@norconsult.com

Tove Irene Hatling Jystad, 41 41 34 41, tovjy@trondelagfylke.no

Leif Verstad, 92 43 54 66,  hversta@online.no