Hjertestarterkurs

Årets hjertestarterkurs blir i mars på Stod frivilligsentral.

Det er viktig at alle brukere av samfunnshuset og hallen har tatt hjertestarterkurs, og like viktig at dere får en oppfriskning på kurset.
Det er åpent for alle å melde seg på, og det er gratis.

Det blir satt opp to datoer 03.30 og 10.03, og dere melder dere på en av de.
Send inn påmelding til anne-brit.finanger@steinkjer.kommune.no, frist 1.mars for påmeldinger. 

Ansvarlig for kurs er Inger Lise Kjelvik og Anne Brit Finanger.

 

Kun tre tiltak er vitenskapelig vist å ha virkning for å overleve hjertestans:

 1. Tidlig og god hjerte-lungeredning (spesielt godt utførte brystkompresjoner).
 2. Tidlig bruk av hjertestarter.
 3. God og målrettet sykehusbehandling etter at hjertet har startet.

Fire myter om plutselig hjertestans

 1. Det er bare eldre som rammes.
  FEIL! Selv om flertallet er eldre, rammes også mange unge!
 2. Vi redder folk til et varig pleietrengende liv.
  FEIL! Nær 90 % av de som overlever, klarer seg selv etterpå. 5-7 % blir varig pleietrengende.
 3. Hjertestans rammer bare svært syke hjerter.
  FEIL! Plutselig hjertestans kan ses på som et ”elektrisk ulykkestilfelle” i et hjerte som slett ikke behøver å være spesielt sykt eller skadd.
 4. Hvis pasienten overlever er livsprognosen likevel dårlig.
  FEIL! De som utskrives fra sykehuset og klarer seg selv, lever statistisk nesten like lenge som andre!

Kilde: NRR