Årsmøte i Strinde og Bøle almenning

Vanlige årsmøtesaker, innkomne saker sendes styret innen 20. juni, marenrosaeg@live.no.

Søndag 27. juni kl. 19. 00

Sted: klubbhuset Følling