Årsmøte i Stod idrettslag

Årsmøte i Stod idrettslag arrangeres 19. mars kl 19.00 på klubbrommet i Stod samfunnshus.

Vi starter møtet med en orientering om framdriften i bygging av nytt idrettshus på Binde.

Sakliste

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Behandling av årsberetning og gruppeårsmeldinger.
 1. Regnskap 2018 (framlegges på årsmøtet
 2. Innkomne saker til behandling:

  Nye vedtekter for Stod idrettslag etter ny lovnorm i Norges Idrettsforbund (vedlegg)Organisering av allidrettstilbud for 0-6 år (vedlegg)
  Valgkomiteens ansvar for valg i gruppestyrer

 1. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
 2. Budsjett 2019 (framlegges på årsmøtet)
 1. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan (vedlegg)
 2. Valg (forslag presenteres av valgkomiteen på årsmøtet)

Velkommen på årsmøte!

Styret i Stod idrettslag

 

2019 Innkalling til årsmøte

Organisasjonsplan

LOV FOR STOD IDRETTSLAG

2019 Sak_Til_Årsmøte_Allidretten0-6år