Allidrett Stod idrettslag

Stod idrettslag tilbyr allidrett for barn på torsdager. Allidrett er et variert aktivitetstilbud hvor barn til og med det året de fyller 12 år får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer, for eksempel i sal, på løkka, i skog og mark, på snø og is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå.

Allidretten er delt inn i 3 grupper.

0-6 år: 16.30-17.30

1.-3. klasse: 17.30-18.30

4.-7.klasse: 18.30-19.30