Allidrett 1.-3. og 4.-7.klasse Stod idrettslag

 

 

 

 

 

 

 

 

Stod idrettslag ønsker velkommen til allidrett på torsdager i Stodhallen. 

1.-3.klasse – 17.30-18.30
4.-7.klasse – 18.30-19.30 

For å få bruke Stodhallen må vi følge «coronareglene».

Ingen foreldre har adgang til hallen med mindre de skal hjelpe til på treninga.

Gruppe 1 (1-3. Klasse) møter ved hovedinngang kl. 17.15. Der blir navn og tlf.nr. registrert og hender spritet.
Treninga slutter kl. 18.15 og da må gruppe 1 forlate lokalet og hallen vaskes før ny gruppe kommer.
Sigrid Sundfær, Lillian Wåde og Eli Brenntrø har hovedansvaret for denne gruppa.
Gruppe 2 (4-7.klasse) møter ved hovedinngang kl. 18.30. Der blir navn og tlf.nr. registrert og hender spritet.
Treninga er ferdig kl. 19.30 og da må alle forlate lokalet slik at det kan vaskes før fotballtrening i hallen.
Lena Langfjord Jenssen og Ingvild Stornes har hovedansvaret for denne gruppa.
Velkommen på trening!🏃‍♀️