Stod » Bedrifter og organisasjoner » Stod Sambeitelag

Stod sambeitelag har beiteområder i Stod sellifjell og i Strinde og Bøle statsallmenning.
Medlemmene i laget slipper vel 2000 dyr. Om noen har observasjoner de vil rapportere om fra området, ta gjerne kontakt med noen i beitelaget.

Beitelagets styre:

Formann:
Nestformann:
Kasserer:           

Jan Tore Helge
Mats Kluken
John Følstad

Medlemmer:

Terje Braseth
Odd Sjøvold
Jostein Omli
John Følstad
Jan Tore Helge
Mats Kluken
Ole Chr Skjeflo

Tlf.:

90764293
95047289
90650113
97514333
92421039
98483758
95262996