Stod » Bedrifter og organisasjoner » Stod Maskinlag BA

Stod maskinlag SA gir eiere og brukere et tilbud som sikrer god utnyttelse av felles maskiner og redskaper og en rettferdig kostnadsfordeling

Forretningsadresse:
Taraldsen Regnskap
Strandveien 20
7713 STEINKJER

Kontaktperson:
Arne Iver Tvestad
Fornes, 7717 Steinkjer

Telefon 907 23 029
Epost arne.iver.tvestad@ntebb.no

Organisering

Stod maskinlag SA er et selskap som leier ut maskiner og redskaper til sine eiere. Alle gårdbrukere i Stod kan søke om medlemskap ved å ta kontakt med styret. Etter ønske fra medlemmene forestår laget innkjøp, organiserer utleie av maskiner og redskaper og sørger for rettferdig kostnadsfordeling med utgangspunkt i lagets vedtekter. Hovedhensikten med laget er å legge til rette for at hvert enkelt driftsmiddel skal få god utnyttelse, slik at kostnadene for brukerne blir lave.
Maskinlaget har ca 60 andelseiere, som alle har de samme rettighetene til bruk av felleseid maskinpark. Hver maskin har en ansvarlig vert, som besørger koordinering av utleie, tilsyn og vedlikehold. For informasjon om våre maskiner og redskaper, priser og kontaktpersoner, se vår maskinoversikt. Ønsker du medlemskap eller har spørsmål, så ta kontakt.

Vedtekter for Stod Maskinlag oppdatert november 2012

Leder: Arne Iver Tvestad, 907 23 029, arne.iver.tvestad@ntebb.no

Ole Christian Skjeflo, 952 32 996

Håvard Dyrstad, 996 06 352