Stod » Bedrifter og organisasjoner » Stod Maskinlag BA

Stod maskinlag SA gir eiere og brukere et tilbud som sikrer god utnyttelse av felles maskiner og redskaper og en rettferdig kostnadsfordeling


Forretningsadresse
:
c/o Jarle Taraldsen Regnskapskontor
Strandveien 20
7713 STEINKJER

Kontaktperson:
Geir Kjartan Stokke

Telefon 94822426

Organisering

Stod maskinlag SA er et selskap som leier ut maskiner og redskaper til sine eiere. Alle gårdbrukere i Stod kan søke om medlemskap ved å ta kontakt med styret. Etter ønske fra medlemmene forestår laget innkjøp, organiserer utleie av maskiner og redskaper og sørger for rettferdig kostnadsfordeling med utgangspunkt i lagets vedtekter. Hovedhensikten med laget er å legge til rette for at hvert enkelt driftsmiddel skal få god utnyttelse, slik at kostnadene for brukerne blir lave.
Maskinlaget har ca. 60 andelseiere, som alle har de samme rettighetene til bruk av felleseid maskinpark. Hver maskin har en ansvarlig vert, som besørger koordinering av utleie, tilsyn og vedlikehold. For informasjon om våre maskiner og redskaper, priser og kontaktpersoner, se vår maskinoversikt. Ønsker du medlemskap eller har spørsmål, så ta kontakt.

Vedtekter for Stod Maskinlag oppdatert november 2012

Daglig leder – Kjell Håvard Vassmo
Styrets leder – Geir Kjartan Stokke
Nestleder – Arne Iver Tvestad
Styremedlem – Tor Morten Jonstad