Åpent møte i Stod – felles høringssvar


I Stod vil vi gjøre det slik:

• Vi samarbeider om et felles høringssvar på tvers av lag, organisasjoner, FAU, barnehage, næringsliv og andre.
• Åpnet møte i Stod Samfunnshus 08.08, kl. 19.00

Agenda:
Presentasjon av pågående prosjekter i Stod
Diskusjon om høringssvaret fra Stod
Kaffe

I Formannskapsmøte 22.06 ble kommunedirektørens kunnskapsgrunnlag og forslag til retning for Steinkjer 2025, framlagt. Administrasjonen foreslo å møte behovet for en bærekraftig kommuneøkonomi med en svært sentraliserende innretning; blant annet en dramatisk endring av skolestruktur der blant annet Binde skole ble foreslått nedlagt. I tilknytning til dette er det mange av dere i Stod som har bidratt i media, både gjennom redaksjonelle omtaler og med debattinnlegg. Utrolig flott! Imidlertid er det viktig å påpeke at politikken i Steinkjer ikke støtter kommunedirektørens forslag til strukturendringer. Uansett ble det i Formannskapsmøte besluttet at forslagene skal til bred høring i Steinkjer, med høringsfrist 15 08. Og her er det viktig at hvert lokalsamfunn melder seg på.