Stod » På plakaten » Rådyrjakt Markstein Lein Grunneierlag

Jakt utføres slik det ble vedtatt på Årsmøtet i 2020 inntil nytt årsmøte er avholdt

  • Det skal løses jaktkort på alle eiendommer hvor jakt utøves. Kun grunneier kan kjøpe kort.
  • Grunneier kan gi tillatelse til jakt på sin eiendom, og er da ansvarlig for at jeger informeres om eiendomsgrenser og jaktregler, herunder krav om ettersøkshund.
  • Kortpris kr 200,- som innbetales uoppfordret til lagets kto 4213.12.43744 før jaktstart.
  • Felte dyr rapporteres med SMS til tlf 98011077 ( Stig Even ) (angi bukk, geit, kje). Nytt kort kan kjøpes når dyr er felt og rapportert.
  • For bukkejakta kan det avskytes en bukk per eiendom, deretter kreves minimum 400 dekar utmarksområde for nytt kort.
  • Informasjon om jaktregler gis på årsmøtet og legges ut på stod.no