Stod » På plakaten » Dagenglene har vært i aksjon

Tidenes første DAGENGLER i Stod har vært på besøk i skolegården på Binde skole i dag! Skolen var så heldig å få besøk fra Bente Sivertsen, Hilfrid Gustad og Guttorm Viken i friminuttet. Fot et flott tiltak, dette skal vi så absolutt fortsette med. De som var med var veldig enige om at de har lyst til å være med på mer. De avsluttet besøket med kaffeservering på Frivilligsentralen etterpå. Tusen takk for innsatsen!