Stod » På plakaten » Første inspirasjonskveld med Aksel Tjora er gjennomført

I dag var alle foresatte og ansatte i barnehage og skole invitert til et samarbeidsmøte. Vi takker for alle som møtte opp, det er så utrolig viktig at vi er engasjerte og viser at vi jobber sammen for å få det best mulig i den flotte bygda vår!
Takk til alle flotte Stod-ambassadører som gjorde en utrolig viktig jobb, både som verter under arbeidsøkten og som barnepassere for våre unge lovende i hallen og på frivilligsentralen ❤️ Takk til Aksel Tjora som snakket om fellesskap og inkludering, det setter i gang mange tankeprosesser. Takk til Binde skolekorps som startet showet med flott underholdning.