Stod » På plakaten » Gudstjeneste i For kirke

Søndag 3. oktober blir det Høsttakkefestgudstjeneste i For kirke kl. 17.00 -18. 00

Trosopplæringen vil dele ut kirkebøker til alle 2-og 4-åringer som møter opp til gudstjenesten.

Vi skal introdusere bøkene for barna med fortelling og sang. 4H står for pyntingen.

Vi avslutter med kirkekaffe.

 

Velkommen store og små.

 

Hilsen Trosopplæringen m/

Vikarprest Hans Birger Neergård

Organist Lars Hatling

Menighetspedagog Monica B. Kvarving