Stod » På plakaten » Per Prest Andersen

 

Etter en tids sykdom døde Per Prest Andersen tirsdag 22.juni – 73 år. Per jobbet som sogneprest i Stod, Kvam og Følling i nærmere 20 år. Han var en sterkt avholdt folkeprest i bygdene omkring Snåsavatnet og betydde mye for mange. I og med at Per og Helga med familie bodde på prestegården på For ble de godt integrert i Stod-samfunnet. For 5 år siden ble Per pensjonist. Da valgte familien å flytte til Øvre Bardu, Helgas heimplass. Men båndet til mange i Stod, Kvam og Følling var sterkt, og mange har fortsatt kontakten med Per og Helga. Per gravlegges fra Øvre Bardu kapell 6.juli. Menighetsrådene sørger for en felles krans fra Stod, Følling og Kvam sokn.  

Stod Menighetsråd