Stod » På plakaten » Parkering i Solnesbukta

 

Alle er velkommen til å bruke Solnesbukta når de måtte ønske dette. Solnes Gård har lagt til rette for at dette er en trivelig plass å bruke, med benker og parkering for alle. 

Det har nå kommet opp et flott skilt med informasjon om betaling ved parkering. Når grunneier legger til rette for vei og parkering skulle det bare mangle at vi kan betale noen kroner for dette. Vi sender en stor takk til grunneier Bjørn Gunnar Solnes som ønsker oss velkommen! 

Vi minner på at alle må kjøre rolig gjennom gårdstunet og ned til stranda med hensyn til de som bor der.