Stod » På plakaten » Stoff til Stod-sus

Frist for å sende inn stoff til Stod-sus er 14. juni. 
Alle er velkommen til å sende inn tekst og bilder som kan brukes i Stod-sus. 

Sendes til frivillig@stod.no