Stod » På plakaten » Til alle hjemmeboende eldre i Stod og Sunnan

Steinkjer kommune ønsker å invitere dere på GRATIS «middag for eldre». Dette er et tiltak til hjemmeboende seniorer som har vært mye alene i koronatiden, og kanskje ikke kommer seg så mye ut på egen hånd. 
Steinkjer kommune inviterer 30 personer fra Stod til Hegdahlgården i sentrum onsdag 16/6 kl. 17.00 -19.00. 

Det vil bli servert er restaurantmåltid fra Brød og Cirkus, og det vil være underholdning i løpet av ettermiddagen. Drikke til maten kan kjøpes for de som ønsker det. 

Transport vil bli organisert fra Stod tur/retur for de som har behov for det. 

Ta kontakt med Stod Frivilligsentral, tlf. 941 73 476, hvis du kan tenke deg å melde deg på dette. Det er plass til 30 stk. og det er førstemann til mølla. 

Ansvarlig: Lena Bjørnback, kultur og helse, Steinkjer kommune