Stod » På plakaten » Vårdugnad på kirkegården

Tirsdag 4. mai blir det dugnad på kirkegården. På grunn av restriksjonene rundt smittevern ifm korona kan vi ikke benytte utstyret som er på kirkegården. Oppfordrer derfor hver enkelt til å ta med seg river, spader og trillebårer. Vi får arbeide i separate arbeidslag på 5 pr gruppe. Dugnaden starter kl 18.00. Det vil også være representant fra fellesrådet som kan svare på evt spørsmål ifm oppdateringene av festeforholdene på gravplassen. Velkommen!