Stod » På plakaten » Arbeid på For gravplass

Gravplassmyndigheten, Steinkjer kirkelige fellesråd, har startet et arbeid med å oppdatere festeforhold for gravsteder ved For gravplass (Stod) i Steinkjer kommune.

På en rekke av gravstedene mangler vi opplysninger om ansvarlig person (fester). De gravene dette gjelder er nå i ferd med å bli merket med en varselpinne.

Vi ber om at publikum bistår oss med jobben for å finne den ansvarlige ved disse gravstedene.  Det er hengt opp plakater ved For gravplass med kontaktinformasjon.

Dersom det ikke lykkes oss å få tak i rette vedkommende, så vil gravstedet falle tilbake til gravplassen ved utgangen av oktober 2021 og graven vil bli slettet.

For å unngå misforståelser når det gjelder festeavtaler for en grav, er det viktig at gravplassmyndigheten, Steinkjer kirkelige fellesråd, får melding om adresse- og navneendringer for den som er ansvarlig for graven (fester).

Gi også beskjed om det er noen av de merkede gravene som ønskes slettet umiddelbart.

Arbeidet med å merke aktuelle gravene vil fortsette de kommende dagene.

Gravplassmyndigheten
Steinkjer kirkelige fellesråd

For mer informasjon:
Per Ivar Nicolaisen
Driftsleder gravplassforvalltning
pn377@kirken.no 
mob: 926 46 443