Stod » Lag og foreninger » Historielaget » Formidling til skoleelever ved Bøla

Stillingen er allerede besatt. Ingrid-Marie Aassve-Aune har tatt på seg rollen som formidler på Bøla. Vi gratulerer, og roper hurra – hvem passer vel bedre! 😀 

Den Kulturelle Skolesekken i Steinkjer Kommune er på jakt etter noen formidlere om helleristningene på Bøla. Det er 4.klassene som har brukt å få formidling, og omfanget kan være på ca. 13 skoler i Steinkjer. 
Det handler om omkring 10-15 formidlinger. Hvis man tar to formidlinger per dag kan det være snakk om 5-8 dager  med formidling. 

Det er ønskelig for skolene å komme i løpet av våren, men noen kan jo også komme om høsten.

Praktisk informasjon:
Steinkjer kommune sender ut info om periode for formidling til skolene ved kulturkontakter.
Skolene kontakter formidler direkte for å avtale tid/dag.
Honorar etter avtale pr. formidling.
Skolene ordner selv med buss osv.

Vi er på jakt etter noen som er villige til å formidle bergkunsten på Bøla. Omfang ca. 1 skoletime.
Tidligere har det vært pensjonerte lærere som har tatt seg av formidlingen, men fint hvis en eller annen ressursperson kan være villig til å påta seg oppdraget som formidler.

Ta kontakt med undertegnede så drøfter vi detaljene nærmere.

Vennlig hilsen
Svein Kåre Haugen
Rektor
Enhet kulturskole og Ungdomstjeneste
Tlf. 48956483 / 91157964
Svein.k.haugen@steinkjer.kommune.no