Stod » Lag og foreninger » Historielaget » Årsmøte i Forr historielag

Den innkalles til årsmøte i Forr Historielag i Stod Samfunnshus onsdag 12. mai kl. 19.00.

Saksliste

  1. Vanlige årsmøtesaker
  2. Disponering av lagets midler
  3. Rapport fra bygdebokkomitéen

Saker til årsmøte bes meldt til styret v/Øyvind Moe på telefon 907 55 481 eller e-post oyvind.moe@ntebb.no innen 5.mai.

Møtet kan avholdes innenfor gjeldende smittevernregler.