Stod » Nyheter sommersprell » Sommersprell i Stod

SØKER DEG! 

Det er et STORT ønske blant barn og ungdom om å få til å gjennomføre Sommersprell i Stod 2021. Det har blitt søkt midler til dette som vi venter på svar fra, så vi håper vi får til å gjennomføre dette. Planlegge må vi uansett. Vi søker etter deg som har lyst til å være med på å bidra til denne flotte opplevelsen de får av å være med på Sommersprell. 

Det blir delt inn i ulike grupper, og vi trenger voksenpersoner som kan være med og bidra i uke 25. Mandag til fredag, kl. 10-14. Vi trenger deg som er pensjonist, voksen, ung voksen og ungdom. Vi trenger deg som er kul, snill, omtenksom, omsorgsfull og som syns det er fint å være sammen med barn og ungdom. Hvis du ikke får til å være med hver dag, så kanskje noen dager passer fint? Du kan velge mellom matlaging/baking, friluftsliv, ballaktiviteter, underholdning og kreativt verksted med sløyd og håndarbeid. 

Meld gjerne din interesse til Nina på Frivilligsentralen, tlf. 941 73 476.