Stod » På plakaten » STOD-sus rett rundt hjørnet

Tusen takk til alle dere som har meldt dere frivillig til å kjøre ut årets første Stod-SUS!

  • Eva Østgård: sør for Sunnanbrua
  • Silje Mari og Sander Hellem: Nyveiskorsen – Sunnan
  • Anita Bråthen-Suul: Klæbukorsen – Reitan til Fossem med avstikkere
  • Vibeke Hansen: Østgårdskorsen – Åsan/Gusthaugen – Binde tom. Vesterhus.
  • Karin Ryen – Østgårdskorsen – Solnes – Myhr
  • Hanne Oksvold – Nordfjell – Bjørdal – Hatlinggrenda.
  • Ane-Marte Bye-Barstad – Binde sentrum
  • Anders Jonstad – Binde-Halset-Storvestre
  • Marie Nordbach – Lein – Sunnan

Neste runde blir i juni, så det er bare å melde seg til å kjøre ut 😃