Stod » På plakaten » Tusen takk for innsatsen!

Vi takker av Hilde Aasenhuus Fjeldstad som leder i styret i Stod Samfunnshus og Bygdeutvikling SA. Hun har vært en god bidragsyter i veldig mange år nå, og vi takker så mye for innsatsen. Hilde har kontroll på det meste og kjenner samfunnshuset inn og ut! Hun har alltid svar på det folk lurer på.

For den som jobber på Frivilligsentralen har Hilde sin innsats og vilje til å hjelpe til med opplæring i ny jobb vært helt avgjørende. Det har vært mange samtaler med god hjelp – tusen takk! 

Vi ønsker ny leder – Bjørn Leo Finanger velkommen som ny leder. Han har vært en del av styret i flere år og er godt kjent allerede. 

Det nye styret i Stod Samfunnshus og Bygdeutvikling SA er: 
Bjørn Leo Finanger – leder 
Knut Morten Husby
Marthe Veie – kasserer
Aud Ramberg – styremedlem, representant som leder i styret i Stod Frivilligsentral
Per Ivar Finstad – varamedlem 

Samtidig vil vi takke Merete Haug for innsatsen gjennom mange år i styret i Stod Frivilligsentral, vi setter pris på den jobben du har vært med på! Karin Ryen går inn som nyvalgt representant i styret. 

Det nye styret i Stod Frivilligsentral er: 
Aud Ramberg – leder
Anne Brit Finanger
Margrete Hanssen Vang
Kristian Julien 
Karin Ryen
Ole Marius Martinussen