Stod » På plakaten » Ungdomsklubben Treffpunktet

I dag ønsker Frivilligsentralen velkommen til ungdomsklubb for 8. – 10. trinn kl 19.00 til 21.00. Gratis inngang, salg fra kiosken. Kontaktperson Karin Kristiansen tlf. 46416554.