Stod » På plakaten » Treffpunktet er åpent 15/2 for 8-10 trinn 18.30-21.00

Velkommen til hyggelig samvær for ungdom fra Stod/Sunnan.

Kontaktperson for Treffpunktet er Karin Kristiansen tlf 46416554