Stod » På plakaten » Bildeoppdatering fra klubbhuset

Det jobbes utrolig godt i Stod idrettslag i disse dager! Klubbhuset reiser seg fort. Det skjer ikke av seg selv, det er en helt utrolig stor dugnadsinnsats som legges ned hver dag, både på dagtid og kveldstid. Den eldre og yngre garde stiller sterkt her! Det er bare å ta av seg hatten for dugnadsleder Leif Verstad som ordner med dugnadslister, og organiserer dette.