Stod » På plakaten » Oppstart av trening innendørs

OPPSTART AV TRENING INNENDØRS

Forr skytterlag starter opp igjen med trening for aktive og nye skyttere på vår innendørsbane i kjelleren på Stod sykeheim. Mandag og Tirsdag for rekrutter/nybegynnere. Onsdag og torsdag for senior/veteraner.

Skytetid mandag og tirsdag kl. 18.00 og 19.00

Skytetid onsdag kl. 18.00, 19.00 og 20.00

Skytetid torsdag kl. 10.00, 11.00 og 12.00

Følgende regler og føringer er bestemt av DFS/helsemyndigheter og vil bli fulgt av Forr skytterlag:

  • Det vil bli trening rekrutter og nybegynnere, men det er da viktig at alle som trenger hjelp har med en voksen som kan fungere som vår forlengende hånd ved instruering av skytter da vi ikke kan berøre skytterne. Gi beskjed om dette ved påmelding slik at vi kan tilpasse lagene.
  • Felles for alle skyttere som ønsker å skyte på vår innendørsbane er at treningstid må bestilles på forhånd, dvs. det er ikke bare å møte opp på banen som vi pleier. De som ønsker å skyte mandag eller tirsdag må ringe eller sende en melding til Merete Haug på tlf. 91710390 med ønske om dag og tid senest kl.17.00 samme dag. De som ønsker å skyte onsdag må ringe eller sende melding til Morten Nordtug på tlf. 98870851 med ønske om tid senest kl. 17.00 samme dag. Onsdag og torsdag kan vi bare bruke annenhver skive, så kapasiteten vil være begrenset med at vi kun kan bruke 3 skiver.
  • Alle skyttere må ta med eget underlag å ligge på. 1 metersregelen skal overholdes. Personer som er 19 år eller yngre år kan unntas fra avstandskravet under gjennomføringen av treningen. Det forutsettes da at alle i samme treningslag er 19 år eller yngre. Det anbefales minst mulig miksing mellom de faste gruppene. Personer som er 19 år eller yngre bør følge kravet om 1 meters avstand når de ikke er på standplass/ gjennomfører treningen   
  • Personer som er korona – smittet eller har luftveissymptomer kan heller ikke møte opp på skytebanen.
  • Alle skyttere skal sprite av hender før og etter skyting, håndsprit vil bli gjort tilgjengelig på banen.

Forr skytterlag følger gjeldende retningslinjer for gjennomføring av organisert trening som gis av Det Frivillige skyttervesen:

Oppdatert informasjon ifm kornakrisen kan følges på hjemmesiden til DFS på www.dfs.no