Stod » På plakaten » Årsmøte i Stod maskinlag SA

 

Innkalling til årsmøte i

Stod maskinlag SA

Møtet holdes på frivilligsentralen.

Den 6. oktober 2020 kl. 19.30

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, bes sendt styret innen 1. oktober.

Sakliste:

1. Valg av møteleder og sekretær

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Styrets beretning 2019.

4. Regnskap 2019.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisorer for 2020

6. Fastsettelse av lagerleie for 2020

7. Fastsettelse av rentefot for garanti-innbetalinger for 2020

8. Valg

    • 2 Styremedlemmer for 2 år

    • Leder for 1 år, som velges fra de 3 i styret.

    • 2 revisorer for 1 år

    • 1 representant til valgkomiteen for 2 år

 

9. Innkomne saker:

Velkommen! Servering.

Styret