Stod » På plakaten » Andeler i nytt klubbhus

I skrivende stund er kr 32000 innbetalt i andeler til nytt klubbhus! Tusen hjertelig takk til dere som har betalt inn! Dette er veldig bra. 

Vi får en del spørsmål om klubbhus og andelsbrevene. Her har vi samlet noe du kanskje lurer på.

Hva skal andelene brukes til?
Andelene går i sin helhet til bygging av klubbhuset. Stod idrettslag har fått kr 912.000 i tippemidler, men vi må selv skaffe tilveie ca kr 900.000 i egenkapital og ca kr 900.000 i dugnadsinnsats. Vi søker støtte fra ulike ordninger, økonomiutvalget jobber godt med ulike arrangement som gir inntekter (og trivsel!) og vi søker bygdefolket om andelsinnbetaling.

Hvordan blir det synliggjort at vi har betalt inn andeler?
Alle som har innbetalt andel og som ønsker det, får sitt navn skrevet inn i veggdekoren inne i klubbhuset. Flere familier har betalt inn andeler for alle i familien og får dermed alle familiemedlemmers navn i veggdekoren.

Kan jeg være anonym giver?
Ja!  Den som ønsker å være anonym får naturligvis være det. Ta eventuelt kontakt med leder i laget, Tove Hatling Jystad.

Kan jeg kjøpe så mange andeler jeg vil?
Ja, det kan du. 

Hvordan kjøper jeg andeler?
1. En andel koster kr 500
2. Meld fra hvor mange andeler du ønsker og hvem andelene skal stå på ved å sende en melding eller ring leder for Økonomiutvalget Hanne Oksvold tlf 934 96 410
3. VIPPS beløpet til #609155 eller betal til konto 4410 12 36843

Styret i Stod idrettslag