Stod » På plakaten » Mediedekning angående trafikksikkerheten i Stod

Trønder-avisa og Steinkjer-avisa kommer til Stod i morgen for å skrive om trafikksitusjonen som var i går i forbindelse med brann på E6 i Kvam, og som kommer igjen i høst når E6 skal forbedres der den går nå. Da kommer den samme trafikken til Stod igjen. Vi må kjempe for at vi har en trafikksikker skolevei og trygg ferdsel i Stod forøvrig. 
Vi møtes i morgen torsdag 25/6 kl. 10 ved krysset til Vilteksperten. 
Ta med deg unge, besteforeldre, mann, kone. Dette gjelder i ALLE i Stod. Unge og gamle må stå sammen om dette. Håper mange har tid te å komme. Spre ordet så fleire kan bli med!