Stod » På plakaten » Oppstart av trening på Bjørdal skytebane

Mandag 18. mai starter treningen for aktive skyttere på Bjørdal skytebane. Vi starter opp med skyting mandager og tirsdager i første omgang (mandag kun salongskyting). Vi starter kl.18.00 både mandag og tirsdag. Kun skyting på 100 meter. Når vi evt. Starter med treninger for Jegere er ennå usikkert. Som de fleste storviltjegere sikkert kjenner til har Miljødirektoratet bestemt at fjorårets oppskyting også gjelder for 2020.
Pga. smittevernsreglement grunnet den pågående korona – pandemien vil det bli en litt annerledes sesong.

Følgende regler og føringer er bestemt av DFS/helsemyndigheter og vil bli fulgt av Forr skytterlag

 • Det vil ikke bli trening for aspiranter og nybegynnere denne sommeren.
 • Felles for alle skyttere som ønsker å skyte på Bjørdal er at treningstid må bestilles på forhånd, dvs. det er ikke bare å møte opp på banen som vi pleier. De som ønsker å skyte må ringe eller sende en melding til Ingebrigt Haug tlf. 908 50 082 med ønske om dag og tid senest kl. 16.00 samme dag. Vi kan bare bruke annenhver skive, så kapasiteten vil være begrenset
 • Alle skyttere må ta med eget underlag å ligge på. 1 metersregelen skal overholdes, og skytterhuset er stengt. Vi kan heller dessverre ikke tilby kaffe, de som vil ha det må ta med selv. Toaletter vil også bli stengt. Personer som er korona – smittet eller har luftveissymptomer kan heller ikke møte opp på skytebanen.
 • Oppholdsrom skal ikke brukes. så all omkledning må skje utendørs.
 • Alle skyttere skal sprite av hender før og etter skyting, håndsprit vil bli gjort tilgjengelig på banen.

Forr skytterlag følger gjeldende retningslinjer for gjennomføring av organisert trening som gis av Det Frivillige skyttervesen:

Oppdatert informasjon ifm kornakrisen kan følges på hjemmesiden til DFS på www.dfs.no

Her følger Generelle koronavettregler som (siste endringer per 15.05.20 er merket rødt):

 1. Ingen arrangement skal ha mer enn 50 personer per dag (herunder er publikum, sjåfører osv. medregnet). Funksjonærer kommer i tillegg. Det skal være en ansvarlig arrangør (skytterlaget) som har oversikt på hvem som er til stede. Ansvarlig arrangør skal sørge for at folk holder avstand, og at smittevernregler for øvrig følges.
 2. Treninger og annen organisert aktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer.
 3. Det skal alltid være minst 1 meter fysisk avstand til andre. Dette gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting. Kravet om avstand gjelder ikke for personer som er i samme husstand. På standplass skal skyttere uansett plasseres på annenhver skive. Dersom man evner å ha ca. 1,5 meter mellom skytterne kan det skytes på hver skive.
 4. All lagsaktivitet prioriteres så lenge man følger gjeldende bestemmelser.
 5. Det er tillatt med konkurranser innenfor samlaget, forutsatt at smittevernregler og DFS koronavettregler overholdes.
 6. Felles garderober, oppholdsrom, kafeer og lignende skal ikke benyttes.
 7. Det skal være gode hygienerutiner. Alle som er på standplass skal vaske seg med håndsprit før og etter skyting, eventuelt grundig med såpe og vann.
 8. Lagsvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.
 9. Skytterlaget kan låne ut jakker, reimer, hansker etc. til skytterne på permanent basis
 10. Ingen servering.
 11. Toalett skal vaskes og desinfiseres jevnlig gjennom dagen når de er i bruk. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon er tilgjengelig.
 12. Skytterlagene skal følge de rådene som til enhver tid blir gitt av helsemyndighetene nasjonalt og lokalt.

Personer som ikke kan delta:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene.
 • Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger hjelp fra andre enn husstandsmedlemmer til å gjennomføre skytingen ikke kan delta. Med dette mener vi skyttere som trenger hjelp til f.eks. påsetting av reim, bæring av utstyr, fylling av magasiner, visitasjon og lignende.

Praktiske råd for organisering av trening og konkurranse:

 1. Skytterne skal tildes skytetid på forhånd. Dette gjelder både organisert trening og konkurranse. Det er ikke tillatt å skyte på ledig plass ved konkurranser.
 2. Skytterlaget skal føre oversikt over alle som er til stede på trening/konkurranse. Dette gjelder også publikum, foresatte og andre som ikke skyter. Ha gjerne en egen «koronavakt» med ansvar for utendørsområde og føring av navnelister med nødvendig kontaktinformasjon. Listene må lagres så lenge korona-krisen pågår.

Se eksempel på liste som skytterlaget kan benytte.

 1. Ha fast et oppmøtetidspunkt og oppmøtested for hvert lag et stykke unna inngangen til standplass. Standplassleder henter skytterne når det er klart for skyting og påser at alle vasker hendene med håndsprit.
 2. Unngå betaling med kontanter, bruk VIPPS eller andre elektroniske løsninger.
 3. Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens standplassleder ser på.
 4. Skifting foregår utendørs.
 5. Ha livevisning av treningen og konkurranse på internett hvis det er mulig.
 6. Foresatte, publikum eller andre som er med på treningene eller konkurranse kan samles utendørs, men husk minst 1 meter avstand for personer som ikke er i samme husstand.
 7. Alle berøringspunkter skal desinfiseres mellom hvert lag (f.eks. monitor, dørhåndtak etc.).
 8. Samme person bør ha ansvar for å gjøre skytebanen klar for skyting og rigge ned etter skyting.
 9. Alle skyttere må ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, etc. Underlaget skal dekke kroppen.

Husk:

 • Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.
 • Smittebegrensning skal alltid prioriteres, regelverket skal tolkes restriktivt.