Stod » På plakaten » Dugnad på sansehagen ved Stod Sykeheim

Det trengs noe dugnadsinnsats for å holde sansehagen utenfor Stod sykeheim ved like. Noen av de som har drevet med dette tidligere år begynner å «dra på åra» (som de sa selv) og vi trenger noe som kan gjøre en innsats. 

Det er ikke bestemt noen dato enda, men meld din interesse til Oddrun Strand, tlf. 413 52 953, så ordner hun resten. 

Det er viktig at alle tar med egne redskaper og forholder seg til smittevernreglene til enhver tid.