Stod » På plakaten » Årsmøtet i Stod Maskinlag er utsatt inntil videre

Styret i Stod Maskinlag har besluttet å utsette årsmøtet i laget til ubestemt tid på grunn av korona.

Styret.