Stod » På plakaten » Årsmøte Forr skytterlag 2019

Forr skytterlag innkaller herved til årsmøte i miniatyrbanen i kjelleren på Stod sykeheim torsdag 21. november 2019 kl.19.00

Sakliste:

  • Åpning og konstituering
  • Årsmeldinger for 2019
  • Utdeling av premier/pokaler/utmerkelser
  • Regnskap
  • Fastsettelse av kontingent, priser og avgifter
  • Innkomne saker / forslag
  • Valg

Forslag til saker sendes til forr@skytterlag.no innen tirsdag 12. november

Alle medlemmer som har fylt 16 år eller fyller 16 år i løpet av året og har vært medlem i minimum ett år har møte- og stemmerett

Arbeidsutvalget