Stod » På plakaten » Fredagskaffe 8.november

Otto Hatling er vaffelsteiker.