Stod » På plakaten » Dopapir og tørkepapir

Det kommer store mengder dopapir og tørkepapir til bygda i morgen 11. september. 10 glade selgere står klare for å kjøre ut i hele Stod i løpet av uka.

Inntekten fra salget går til fotball, ski, allidrett, drift av sommer- og vinteranlegg og nytt klubbhus. Vi håper du synes det er viktig med et godt utbygd idrettstilbud i bygda og støtter aktiviteten med å kjøpe dopapir og tørkepapir av oss.

Kontaktpersoner for salget er:
Roar Skjeflo tlf 46 93 42 95 og Sigrid M. Sundfær tlf 97 87 12 99

Ta godt i mot selgerne!

Hilsen fra Stod idrettslag