Stod » På plakaten » Dopapir og tørkepapir

Savner du tilbudet om dopapir og tørkepapir levert på døra? Du er ikke alene! Men fortvil ikke, nå er Stod idrettslag i gang med salg igjen. Vi starter opp med en salgsrunde nå i september, og følger opp ca hver 8. uke.

Inntekten fra salget går til fotball, ski, allidrett og drift av sommer- og vinteranlegg. Vi håper du synes det er viktig med et godt utbygd idrettstilbud i bygda og støtter aktiviteten med å kjøpe dopapir og tørkepapir av oss.

Vi selger dopapir-pakke (64 ruller) for kr 350 og tørkepapir for kr 250.

Kontaktpersoner for salget er:
Roar Skjeflo tlf 46 93 42 95 og Sigrid M. Sundfær tlf 97 87 12 99

Ta kontakt for mer informasjon/bestilling. Nærmere informasjon om dato kommer om ikke lenge.

Stod idrettslag