Stod » På plakaten » Jakt på grunn til Markstein og Lein grunneierlag

RÅDYRJAKT

 • Det skal løses jaktkort på alle eiendommer hvor jakt utøves. Kun grunneier kan kjøpe kort.
 • Grunneier kan gi tillatelse til jakt på sin eiendom, og er da ansvarlig for at jeger informeres om eiendomsgrenser og jaktregler, herunder krav om ettersøkshund.
 • Kortpris kr 200,- som innbetales uoppfordret til lagets kto 4212.34.85976 før jaktstart.
 • Felte dyr rapporteres med SMS til tlf 95870275 (angi bukk, geit, kje). Nytt kort kan kjøpes når dyr er felt og rapportert.
 • For bukkejakta kan det avskytes en bukk per eiendom, deretter kreves minimum 400 dekar utmarksområde for nytt kort.

JAKT PÅ HJORT

 • I jaktperioden for hjortejakt, 01.09.19-23.12.19, disponeres jaktretten av grunneier.
 • Grunneier kan i dette tidsrommet gi tillatelse til jakt på sin eiendom og ta betalt fra jeger. Grunneier er da ansvarlig for at jeger informeres om eiendomsgrenser og jaktregler, herunder krav om ettersøkshund.
 • Ved felling av dyr skal grunneier innbetale kr 800,- til grunneierlagets kto 4212.34.85976 uoppfordret. Felte dyr rapporteres med SMS til tlf 95870275 (angi bukk, kolle, kje). Grunneierlaget betaler fellingsavgiften til utmarkslaget.
 • Grunneier kan ikke gi tillatelse til hjortejakt som er til hinder for elgjakt. Under elgjaktperioden er det viktig med god kommunikasjon med jaktleder for elgjaktlaget.
 • Under utøvelse av elgjakt, kan elgjaktlaget felle hjort.
 • Når elgjaktlaget feller hjort, er pris for hjortejakt r lik pris per kilo og samme fordeling mellom jeger og grunneier, som for elgjakt. Fellingsavgift for hjort til utmarkslaget betales av jaktlaget.
 • Kjever skal tas vare på og leveres sammen med kjever av elg.
 • Informasjon om jaktregler legges ut på www.stod.no