Stod » På plakaten » HATLINGSETRA

Sommerens siste Åpen Seter 11.08. kl. 12-16. Underholdning av Lars, Grete og Magnhild. Natursti, Hopp-i-høyet, kyr og høner. Salg av middag og kaffe. Gratis inngang. Velkommen.