Stod » På plakaten » ÅPEN SETER

Hatlingsetra har Åpen seter søn. 07. juli kl 12-16. Stedsnavn langs setervegen v/ Einar M Finstad og Jan olav Finstad ca. kl 13. Ponnier, høner, natursti, hopp-i-høyet. Salg av middag og svartkjelkaffe. Gratis inngang. Velkommen.